Home / Cẩm Nang / Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 11: Changing Roles in Society – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 11: Changing Roles in Society – HocHay

Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 11 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-11-changing-roles-in-society-hoc-hay-79.html

 

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 11 các bạn nhé!

Tiếng Anh lớp 9 – Unit 11: Changing Roles in Society

 

Listen and Read

Interviewer: We have invited some students from Oak Tree School in Happy Valley to this Beyond 2030 forum, and they are going to share with us their vision of the future. Would you like to go first, Phong?

Phong: I believe the biggest change will take place within the school system. Apart from at school, we will also be learning from places which will give us real-life knowledge and experience, such as at a railway station, in a company, or on a farm.

Mai: I agree. This real-life application of learning will give us a sense of participation, a feeling that we are part of the process.

Interviewer: And what about the role of teachers?

Phong: Ah, they will be more like facilitators, rather than information providers.

Interviewer: Fascinating. How else do you see the future, Nguyen?

Nguyen: Well, I think the role of fathers will drastically change.

Interviewer: Oh yes? In what way?

Nguyen: The modern father will not necessarily be the breadwinner of the family. He may be externally employed or he may stay at home to take care of his children.

Interviewer: And do the housework?

Nguyen: Yes. It’s work, paid or not, isn’t it?

Mai: Absolutely. The benefit will be that children will see their fathers more often and have a closer relationship with them. I don’t see much of my dad, but I love every moment I spend with him.

Interviewer: Well, we are certainly covering some interesting topics …

 

Bài dịch:

Người phỏng vấn: Chúng tôi đã mời một vài học sinh từ trường cây sồi tại thung lũng vui vẻ đến diễn đàn Beyond 2030, và họ sắp chia sẻ với chúng ta cách nhìn của họ về tương lai. Bạn muốn phát biểu trước không Phong?

Phong: Tôi tin rằng sự thay đổi lớn nhất sẽ diễn ra trong hệ thống thường học. Ngoại trừ trường học, chúng ta cũng sẽ học từ những nơi sẽ cho chúng ta kiến thức và trải nghiệm thật sự, chẳng hạn như trạm tàu hỏa, trong công ty, hoặc ở nông trại.

Mai: Tôi đồng ý. Việc áp dụng vào thực tiễn này sẽ cho chúng ta nhận thức về sự tham gia, cảm giác rằng chúng ta là một phần của quá trình.

Người phỏng vấn: Và vai trò của giáo viên thì sao?

Phong: À thầy cô sẽ là những người hỗ trợ thay vì là người cung cấp thông tin.

Người phỏng vấn: Hay nhỉ. Và bạn nhận thấy tương lai như thế nào, Nguyên?

Nguyên: À tôi nghĩ vai trò làm bố sẽ thay đổi đáng kể

Người phỏng vấn: À vâng? Bằng cách nào?

Nguyên: Ông bố hiện đại sẽ không cần là trụ cột tài chính trong gia đình. Ông ấy có thể làm việc bên ngoài hoặc ở nhà chăm sóc các con.

Người phỏng vấn: Và làm việc nhà?

Nguyên: Vâng, đó là công việc được trả lương hay không không quan trọng đúng không?

Mai: Nhất trí. Lợi ích là con của họ sẽ gặp các ông bố thường xuyên hơn và có mối quan hệ gần gũi hơn. Tôi không gặp bố thường xuyên lắm, nhưng tôi thích mỗi khoảnh khắc trải qua với ông.

Người phỏng vấn:  À chúng ta chắc chắn đang bao quát những chủ đề thú vị…

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 9 Unit 11 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 – Unit 11: Changing Roles in Society – HocHay

 

Câu bị động ở thì tương lai trong tiếng Anh

3.1.1. Định nghĩa

– Câu chủ động tiếng anh (the active voice): Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hành động tác động vào người, vật khác.

 • Ví dụ: I cook a meal. (Tôi nấu một bữa ăn)

– Thể bị động trong tiếng anh (the passive voice): Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật bị tác động bởi hành động của người, vật khác.

 • Ví dụ: The car is washed by Linh’s mother.
  (Mẹ của Linh rửa cái xe)

3.1.2. Các bước chuyển câu bị động tiếng anh

Để chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động trong tiếng anh, ta cần:

Bước 1: Chuyển tân ngữ chủ động thành chủ ngữ bị động

Ví dụ:

 • My brother wrote a letter. → A letter was written by my brother.
  (Lá thư được viết bởi em trai tôi)
  ⇒ ‘A letter’ làm tân ngữ cho câu chủ động được chuyển thành chủ ngữ cho câu bị động.
 • Is she going to steal my car? → Is my car going to be stolen?
  (Có phải xe tôi sắp bị lấy trộm không?)

Bước 2: Chia động từ cho thể bị động

Thì Chủ động Công thức bị động Ví dụ
Tương lai đơn will/ shall + V bare will/shall + be + V3/-ed I’ll bring food for the picnic.
→ Food for the picnic will be brought by me
(Thức ăn cho buổi picnic được tôi mang theo)

Các loại thì cơ bản trong tiếng anh


Bước 3: Chuyển chủ ngữ chủ động thành by + tân ngữ bị động

 • Ví dụ: I make this card. → This card is made by me.
  (Tấm thiệp này được làm bởi tôi)

Lưu ý:

– Các đại từ như me, you, him, them, people, someone, … hoặc không quan trọng, không rõ ràng thường được loại bỏ.

 • Ví dụ: Someone has sent me flowers.
  (Một người nào đó gửi cho tôi hoa)
  → I have been sent flowers.

– Khi người thực hiện hành động hoặc tác nhân của hành động là dụng cụ thì ta dùng with thay cho by

 • Ví dụ: The door was smashed with a hammer.
  (Cánh cửa được đập vỡ bằng 1 chiếc búa)

cau bi dong

Bước 4: Vị trí của trạng ngữ trong cấu trúc bị động

– Trạng từ/trạng ngữ chỉ nơi chốn đứng trước by + tân ngữ bị động

 • Ví dụ: I have found the book in the closet.
  → The book has been found in the closet by me.
  (Cuốn sách được tôi tìm thấy trong tủ)

– Trạng từ/trạng ngữ chỉ thời gian đứng sau by + tân ngữ bị động

 • Ví dụ: My dad bought a car yesterday.
  → A car was bought by my dad yesterday.
  (Một chiếc xe hơi được cha tôi mua hôm qua).

– Trạng từ/trạng ngữ chỉ cách thức thường đứng giữa động từ be và phân từ quá khứ

 • Ví dụ: Huong has studied for the exam carefully.
  → The exam has been carefully studied by Huong.
  (Bài kiểm tra được Hương học kĩ càng)

Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định trong tiếng Anh

3.2.1. Mnh đề quan h xáđịnh:

Mệnh đề quan hệ xác định hay còn gọi là mệnh đề quan hệ giới hạn (Retristive relative clause/ Defining relative clauses):

– Là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó.
– Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa.
– Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác định và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính

Ví dụ:

 • The old man is sitting on the park bench. He is Mr. Donald.
  → The old man whois sitting on the park bench is Mr. Donald.
  (Người đàn ông đang ngồi trên ghế đá kia là ông Donald)
 • I met a man yesterday. He teaches Math.
  → The man whom I met yesterday teaches Math.
  (Người đàn ông mà tôi gặp hôm qua dạy toán)

 

3.2.2. Mnh đề quan h không xáđịnh

Mệnh đề quan hệ không xác định hay còn gọi là mệnh đề quan hệ không giới hạn (Non-restrictive relative clause/ Nondefining relative clause):

– Là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định.
– Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa.
– Là mệnh đề quan hệ có dấu phẩy. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (, ) hay dấu gạch ngang (-).
– Tiền ngữ trong mệnh đề đã xác định hoặc rõ ràng (danh từ riêng, chỉ tên người, vật, trước danh từ có tính từ chỉ thị, tính từ sở hữu, danh từ có cụm giới từ theo sau)

Ví dụ:

 • My mother, who is 50 years old, began jogging a few years ago.
  (“My mother began jogging a few years ago” vẫn đủ nghĩa)
 • Mr. Han, whom I met yesterday, has gone to Paris.
  (“Mr. Han has gone to Paris” vẫn đủ nghĩa)

Lưu ý:
– Mệnh đề quan hệ không giới hạn mở đầu bằng các cụm từ như all of, any of, (a) few of, both of, each of, either, neither of, half of, much of, many of, most of, none of, two of, … có thể được dùng trước whom và which

 • Ví dụ: I have two brothers. Both of whom are very naughty.
  (Tôi có hai đứa em, tụi nó quậy như giặc)

– Đại từ quan hệ làm túc từ không thể bỏ được.

 • Ví dụ: Jim, who I met this morning, is a kind person.
  (Jim, người tôi gặp sáng nay, là một người tốt)

– Không được dùng that trong mệnh đề không giới hạn (tức mệnh đề được ngăn cách bởi dấu phẩy)

– Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

 • Ví dụ:
  She can’t come to my birthday party. That makes me sad.
  → She can’t come to my birthday party, which makes me sad
  (Việc cô ấy không đến tiệc sinh nhật của tôi làm tôi rất buồn)

– Túc từ của một giới từ: Không thể bỏ đại từ quan hệ trong trường hợp này, vậy nên giới từ thường đặt trước whom. Tuy nhiên cũng có thể đưa giới từ ra phía cuối mệnh đề và khi đó who thường được dùng thay cho whom (nếu không đứng liền sau giới từ).

Ví dụ:

 • Mr. Lam was very generous about overtime payments. I was working for him.
  → Mr. Lam, for whom I was working, was very generous about overtime payments.
  Hoặc
  → Mr Lam, who I was working for, was very generous about overtime payments.

Getting Started – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 11: Changing Roles in Society – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 11 lớp 9 phần Getting Started nhé!

LÀM BÀI

A Closer Look 1 – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 11: Changing Roles in Society – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 11 lớp 9 phần A Closer Look 1 nhé!

LÀM BÀI

A Closer Look 2 – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 11: Changing Roles in Society – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 11 lớp 9 phần A Closer Look 2 nhé!

LÀM BÀI

Skills 1 – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 11: Changing Roles in Society – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 11 lớp 9 phần Skills 1 nhé!

LÀM BÀI

Skills 2 – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 11: Changing Roles in Society – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 11 lớp 9 phần Skills 2 nhé!

LÀM BÀI

Looking Back – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 11: Changing Roles in Society – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 11 lớp 9 phần Looking Back nhé!

 

LÀM BÀI

HOCHAY.COM – nhận thông báo video mới nhất từ Học Hay: Học Tiếng Anh Dễ Dàng

Subscribe Youtube Channel | Youtube.com/HocHay

Follow Fanpage Facebook | Facebook.com/HocHayco

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #unit11lop9 #tienganhlop9unit11

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.35107799
Email: marcus.lehai@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Fanpage Học Hay Học Hay Youtube Channel MuaBanNhanh Học Hay

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

Tải app HocHay trên Google Play Tải app HocHay trên App Store

Xem chi tiết: https://hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-9-unit-11-changing-roles-in-society-hoc-hay-47.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

About Ngọc Nga Học Hay

Check Also

In Kỹ Thuật Số 365 – Chuyên dịch vụ in ấn chất lượng cao TPHCM – InKyThuatSo

In Kỹ Thuật Số Since 2006 – 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, …

179 comments

 1. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website,
  how could i subscribe for a blog website?

  The account aided me a acceptable deal. I had been a little
  bit acquainted of this your broadcast provided bright clear
  concept

 2. I absolutely love your blog and find most of your post’s to be just what I’m looking
  for. can you offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on some
  of the subjects you write regarding here. Again, awesome web site!

 3. Hey there! I realize this is somewhat off-topic but I needed to ask.
  Does operating a well-established website like yours require a massive
  amount work? I am brand new to operating a blog however I do write in my diary daily.

  I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers.
  Thankyou!

 4. When someone writes an article he/she maintains the idea of a user in his/her brain that how a user can know it.

  Thus that’s why this piece of writing is perfect. Thanks!

 5. Very rapidly this web page will be famous amid all blogging people, due to it’s nice articles or reviews

 6. There’s certainly a great deal to find out
  about this subject. I really like all the points you have made.

 7. hello!,I love your writing so much! proportion we communicate more about your post on AOL?
  I require a specialist on this house to solve my problem.

  May be that is you! Taking a look ahead to peer you.

 8. I read this piece of writing fully concerning
  the comparison of hottest and earlier technologies, it’s
  awesome article.

 9. Hi to every , for the reason that I am actually keen of reading this website’s
  post to be updated on a regular basis. It includes nice information.

 10. If you want to increase your knowledge only keep
  visiting this web site and be updated with the latest news posted here.

 11. WOW just what I was searching for. Came here by searching for website

 12. Great post. I was checking constantly this blog
  and I am impressed! Extremely helpful information specifically the last part :
  ) I care for such info much. I was seeking this particular information for a long
  time. Thank you and best of luck.

 13. I feel this is among the such a lot important information for me.
  And i’m satisfied studying your article. But wanna commentary on few
  basic issues, The web site style is ideal, the articles is in point of fact nice : D.
  Just right activity, cheers

 14. Right now it seems like Drupal is the top blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 15. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am concerned about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net. Is
  there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 16. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it
  up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future.
  Many thanks

 17. Excellent site you’ve got here.. It’s difficult to find quality writing
  like yours nowadays. I truly appreciate individuals like you!

  Take care!!

 18. This website truly has all the information and facts I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 19. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you
  so much, However I am experiencing difficulties with your
  RSS. I don’t understand the reason why I am unable to join it.

  Is there anybody else having similar RSS issues? Anyone who knows the solution will
  you kindly respond? Thanks!!

 20. What’s up to every one, the contents existing at this web site are truly amazing for people experience, well, keep up the nice work fellows.

 21. Hello superb website! Does running a blog such as this require a great deal of work?
  I have virtually no understanding of computer programming but I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, if you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off subject nevertheless I just wanted to ask.
  Cheers!

 22. I know this web page gives quality depending posts and additional material, is there any
  other website which presents these information in quality?

 23. Excellent site. A lot of useful information here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious.
  And certainly, thanks for your effort!

 24. Excellent items from you, man. I have take into account
  your stuff previous to and you are simply too wonderful.
  I actually like what you’ve bought here, really like what you
  are saying and the way in which wherein you
  say it. You are making it entertaining and you continue to take care
  of to stay it wise. I cant wait to read much more from you.

  That is actually a terrific web site.

 25. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I’ll definitely return.

 26. Great blog here! Also your site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 27. I am in fact grateful to the holder of this web site who
  has shared this wonderful article at at this
  time.

 28. Hey! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.

  Please let me know. Thanks

 29. If you are going for most excellent contents like myself,
  simply go to see this web page every day since it gives quality contents, thanks

 30. Hello, all is going nicely here and ofcourse every one is sharing information, that’s truly good, keep up writing.

 31. Generally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take
  a look at and do so! Your writing taste has been amazed me.

  Thank you, quite nice post.

 32. I am actually glad to glance at this webpage posts which consists of plenty of useful facts, thanks for
  providing such data.

 33. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your weblog? My blog site is in the
  very same area of interest as yours and my users would certainly benefit from a lot of the information you present here.

  Please let me know if this alright with you. Appreciate it!

 34. Greetings! This is my first visit to your blog! We
  are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You have
  done a wonderful job!

 35. If you desire to take a great deal from this piece of writing then you have to apply
  such strategies to your won website.

 36. Hi there to every one, the contents present at this website are
  actually amazing for people experience, well, keep up the good work fellows.

 37. Everything is very open with a really clear explanation of the challenges.
  It was definitely informative. Your site is useful.
  Many thanks for sharing!

 38. hello!,I like your writing very so much! percentage we keep up a correspondence extra about your post on AOL?
  I require a specialist on this area to unravel my problem.
  May be that’s you! Looking forward to see you.

 39. What’s up, its good piece of writing about media print,
  we all be familiar with media is a wonderful source of data.

 40. Hello There. I discovered your blog using msn. That is a very neatly written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to
  learn more of your helpful information. Thanks for the post.

  I will certainly return.

 41. Outstanding post, I conceive blog owners should acquire a lot from this web blog its rattling
  user friendly. So much excellent info on here
  :D.

  Also visit my web page … houston affordable treatment

 42. You are my aspiration, I own few blogs and rarely run out from
  post :).

  Feel free to visit my site – countrysidetravels.com

 43. Thank you for all of your work on this website.
  Kim delights in working on research and it’s really obvious why.
  My partner and i learn all relating to the dynamic method you create
  both interesting and useful guides on this web blog and improve response from people about this issue and our child has been understanding a whole lot.
  Have fun with the remaining portion of the year.
  You are always doing a really great job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am
  extremely impressed along with your writing skills
  as smartly as with the layout on your weblog. Is that this a paid subject matter or did you modify it yourself?
  Either way stay up the excellent high quality writing, it’s uncommon to see a great blog like this
  one today.

  Also visit my web-site; arthritis joint pain

 44. You actually make money
  it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something
  which I think I would never understand. It seems too
  complicated and very broad for me. I’m looking forward for
  your next post, I will try to get the hang of it!

 45. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day.
  It will always be helpful to read content from other writers and
  practice a little something from other websites.

  my web-site; https://bbs.cnction.com/

 46. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?
  My site has a lot of completely unique content I’ve
  either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the
  web without my agreement. Do you know any solutions to help stop
  content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

  my blog: complex carbs

 47. I am sure this piece of writing has touched all the internet users,
  its really really fastidious paragraph on building up new
  website.

 48. Hello, I enjoy reading all of your post. I wanted to write a little comment to support you.

  my web site marijuana seeds

 49. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you
  create this website yourself or did you hire someone to
  do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and
  would like to know where u got this from. kudos

 50. Very shortly this site will be famous among all blog users, due to it’s pleasant articles

  Feel free to visit my web-site :: growing weed indoorshave

 51. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

  My blog :: Shayne

 52. This is the perfect blog for everyone who hopes to find out about this topic.

  You realize so much its almost hard to argue with you
  (not that I really would want to?HaHa). You definitely put a brand new spin on a
  subject that’s been discussed for many years. Wonderful stuff, just excellent!

  Feel free to visit my webpage … http://www.kotopes.net

 53. Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your further post thank you once again.

  Here is my website :: http://www.a913.vip

 54. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter
  a blog that’s both equally educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head.

  The problem is an issue that too few men and women are speaking intelligently about.
  I’m very happy I found this in my hunt for something relating to this.

  Also visit my web page :: http://www.meteoritegarden.com

 55. Hello.This article was extremely interesting, particularly since I was browsing
  for thoughts on this topic last Friday.

  Also visit my web blog https://www.kaiyun.net

 56. It’s an amazing post in favor of all the web people; they will get advantage from it I am sure.

 57. Heya outstanding website! Does running a blog like this require a massive amount work?
  I have virtually no knowledge of coding but
  I had been hoping to start my own blog in the near future.

  Anyways, if you have any recommendations or techniques
  for new blog owners please share. I understand this is
  off topic nevertheless I just had to ask. Thank you!

 58. You are my intake, I possess few web logs and occasionally run out from brand :).

  My web-site :: bbs.yunweishidai.com

 59. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to more added agreeable work from home programs you!
  However, how can we communicate?

 60. Hi! Would you mind if I share your blog with my
  zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Thanks

 61. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?

  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the
  blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

  my homepage :: http://www.a913.vip

 62. Do you have any video of that? I’d care to
  find out some additional information.

  Feel free to visit my web blog: http://www.fles.hlc.edu.tw/userinfo.php?uid=1635389

 63. I don’t know whether it’s just me or if perhaps
  everyone else encountering problems with your website. It appears as if some of the text within your content are running off the screen. Can somebody else please
  comment and let me know if this is happening to them as well?
  This could be a issue with my browser because I’ve had this happen before.
  Cheers

  my homepage :: Scarlett

 64. As the admin of this web page is working, no uncertainty very quickly it
  will be renowned, due to its quality contents.

 65. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I’m
  going to return yet again since i have book-marked it.

  Money and freedom is the greatest way to change, may
  you be rich and continue to guide others.

  Also visit my web site; sex secrets

 66. Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?

  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thanks

  My blog post – cleansing skin care

 67. You’re so cool! I do not believe I’ve read through a single
  thing like that before. So great to find somebody with a few original thoughts on this topic.
  Seriously.. thank you for starting this up. This website is one thing that is
  needed on the internet, someone with a bit of originality!

  Look into my web site :: pain relief technique

 68. hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new from right here.

  I did however expertise some technical issues using this web
  site, as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load
  correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances
  times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of
  your respective fascinating content. Ensure
  that you update this again soon..

  Look into my web blog – http://forum.forumdoandroid.com

 69. This is the right web site for everyone who wishes to find out
  about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really would want to?HaHa).
  You certainly put a brand new spin on a subject that’s been written about
  for a long time. Wonderful stuff, just excellent!

  Feel free to surf to my blog post healthy eating program

 70. This design is spectacular! You most certainly know how to
  keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented
  it. Too cool!

  my blog post: http://www.forum.epsophoto.com

 71. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you,
  However I am encountering difficulties with your RSS.
  I don’t understand the reason why I can’t join it.
  Is there anyone else getting similar RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond?
  Thanx!!

  Also visit my web site; http://www.aniene.net

 72. I’m not positive where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time studying more or working out more.

  Thanks for wonderful information I used to be looking for this information for my mission.

  Also visit my web-site; children smoking

 73. I got what you intend, thank you for posting. Woh I am thankful
  to find this website through google.

  Here is my web site – teens smoking

 74. I really like it when individuals get together and share views.
  Great website, stick with it!

  my page: seeds exist

 75. Yay google is my king assisted me to find this outstanding website!

  my web site :: drug addiction

 76. I regard something really interesting about your
  site so I saved to my bookmarks.

  my web site hemp benefits

 77. Yay google is my world beater assisted me to find this great internet site!

  Here is my page – http://www.aniene.net/

 78. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

  Feel free to visit my blog post … understand lucid dreaming

 79. I love reading through an article that will make men and women think.

  Also, thanks for permitting me to comment!

  Feel free to visit my web page … muscle growth

 80. What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable experience
  about unpredicted emotions.

  Review my web page; Keesha

 81. I’m really loving the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A small number of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any suggestions to help fix this problem?

  Feel free to surf to my blog post :: http://www.fles.hlc.edu.tw

 82. Hi, Neat post. There’s a problem together
  with your site in web explorer, would test this? IE still is the marketplace chief and a huge component to folks will miss your excellent writing
  because of this problem.

  Also visit my homepage … seed bank

 83. Hello to every one, for the reason that I am in fact eager of reading this blog’s post to be updated regularly.
  It carries fastidious information.

 84. Yay google is my world beater aided me to find this great website!

  Take a look at my web page :: weight loss cure

 85. Good day! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to
  get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Thank you!

 86. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website,
  how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 87. Hello.This post was extremely fascinating, particularly because I
  was searching for thoughts on this issue last Thursday.

  Feel free to visit my web page; skin care chemical

 88. This post is priceless. When can I find out more?

  Review my page :: stop fat gain

 89. Great write-up, I’m regular visitor of one’s
  website, maintain up the excellent operate, and It’s going ways to have best sex be a regular
  visitor for a lengthy time.

 90. It’s hard to find educated people about this topic, however,
  you seem like you know what you’re talking about!

  Thanks

  my web blog :: http://www.comptine.biz

 91. Hey, I think your blog might be having browser compatibility
  issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
  has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, very good blog!

  My site olm.nicht-wahr.de

 92. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see
  if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83
  views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  Here is my webpage … hair follicle

 93. I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you make this website yourself?
  Please reply back as I?m looking to create does my online income system work
  own website and would love to know where you got this from or just what the theme is called.
  Many thanks!

 94. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
  It will always be exciting to read content from other writers and use something
  from their websites.

  Take a look at my site – atolyesi.net

 95. I must thank you for the efforts you have put in penning this blog.
  I am hoping to see the same high-grade content from you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now
  😉

  Here is my web blog http://23.95.102.216/viewtopic.php?id=509197

 96. Very well written article. It will be helpful to anyone who usess it, including yours truly :
  ). Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts.

  Also visit my web blog; potentially useful weight-loss

 97. Greetings! I’ve been reading your web site for some time
  now and finally got the courage to go ahead and give you
  a shout out from Porter Texas! Just wanted to say keep up the great work!

  My website; acne skin care

 98. I am glad to be a visitant of this thoroughgoing weblog, regards for this rare information!

  Look at my website losing weight

 99. Its like you read my mind! You seem to grasp so
  much about this, like you wrote the guide in it or something.
  I think that you simply can do with some % to force the message home a
  little bit, however instead of that, that is wonderful blog.
  An excellent read. I’ll certainly be back.

  Also visit my web-site – weed doctor websitehope

 100. Thank you a bunch for sharing this with all people you really recognize what you are speaking about!
  Bookmarked. Kindly additionally visit my web site =).
  We may have a link exchange arrangement between us!

  my web page: fat burn

 101. Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

  Here is my website … bibliodigital.escoladocaminho.com

 102. Yes! Finally something about accessing medical cannabis.

  Here is my web page: http://www.comptine.biz

 103. Some genuinely interesting info, well written and generally
  user genial.

  Feel free to visit my web-site … getting affordable treatment

 104. Hi, the whole thing is going well here and ofcourse every one is sharing information, that’s genuinely
  fine, keep up writing.

  Feel free to visit my web site :: belly fat supplements

 105. This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me.
  Many thanks!

  Here is my web blog … https://www.divorcefraud.org/modules/profile/userinfo.php?uid=476880

 106. Hi there just wanted to give you a quick heads up and let
  you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  Check out my web blog skin care routine

 107. Asking questions are really good thing if you are not understanding anything completely, except this post gives fastidious understanding yet.

  Here is my web-site; watching asmr videos

 108. This is very interesting, You’re an excessively skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to in quest of more of your magnificent post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks!

  Feel free to surf to my web-site; 163.30.42.16

 109. At this time it sounds like BlogEngine is the preferred blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  my website: recommendations for an omega 3 diet

 110. Good job over again! I am looking forward for your next post;)

  my web page: cure eczema

 111. This iis very interesting, You’re a very skilled blogger.

  I have joined your rss feed and loook forward to sseeking more of your wonderful post.
  Also, I have shared your website in my social networks!

  my webpage … free fire hack

 112. Howdy! I could have sworn I?ve visited this website before but after
  browsing through a few of the posts I realized it?s new to me.
  Anyways, I?m certainly delighted I came across it and I?ll be bookmarking it and checking back frequently!

  Feel free to surf to my webpage; http://www.kaiyun.net

 113. I beloved up to you will obtain performed right here.
  The comic strip is attractive, your authored material
  stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you would like be handing over the following.

  unwell unquestionably come more earlier again since exactly the similar just about very
  regularly inside case you defend this increase.

  Visit my page :: carb cycling diet

 114. Thanks for your personal marvelous posting!
  I really enjoyed reading it, you might be a great author.
  I will remember to bookmark your blog and will come back
  in the foreseeable future. I want to encourage continue your great posts,
  have a nice morning!

  Here is my web page – lost weight

 115. Right here is the right web site for anyone who hopes to find out about this topic.
  You know a whole lot its almost tough to argue
  with you (not that I personally would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a
  subject that’s been written about for many
  years. Great stuff, just wonderful!

  Here is my web site http://www.fles.hlc.edu.tw

 116. Pretty! This has been a really wonderful article. Thanks for supplying this information.

  Also visit my homepage; healthy carbs

 117. Just wanna state that this is handy, Thanks for
  taking your time to write this.

  Here is my blog http://23.95.102.216/viewtopic.php?id=498273

 118. I am sure this article has touched all the internet users, its really really pleasant article on building up new blog.

  Here is my homepage Garena Free Fire Hack

 119. What’s up friends, good piece of writing and fastidious arguments commented here,
  I am genuinely enjoying by these.

  Also visit my blog post :: concerned hemp seed

 120. I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at this
  site is in fact pleasant.

  my web blog: hemp seeds

 121. Hello Dear, are you actually visiting this website on a
  regular basis, if so then you will without doubt take pleasant know-how.

  Also visit my page … pain dogs

 122. This text is priceless. How can I find out more?

  My page: easy diets that work

 123. Excellent blog here! Additionally your website a lot
  up very fast! What web host are you the use of? Can I get your
  associate hyperlink on your host? I want my web site loaded up as
  fast as yours lol

  My homepage eat potatoes lose weight

 124. I think everything posted was actually very reasonable. However, think
  on this, what if you typed a catchier post title?
  I am not saying your content isn’t good, but what if you added something that grabbed a person’s attention? I mean Video bài nghe tiếng Anh lớp
  9 – Unit 11: Changing Roles in Society – HocHay – Cộng đồng chia sẻ cuộc sống công sở is a little plain. You could peek at Yahoo’s home page and note how they create
  post headlines to get people to click. You might add a related video or a related pic or two to
  get people interested about everything’ve got to say. In my opinion, it would bring your website a little bit more interesting.

  Feel free to visit my web page https://bbs.yunweishidai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2453825

 125. Excellent pieces. Keep posting such kind of info on your site.
  Im really impressed by it.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hi there,
  You’ve performed a great job. I’ll certainly digg
  it and for my part recommend to my friends. I’m sure they will
  be benefited from this website.

  Feel free to surf to my page – http://www.comptine.biz/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=WenzKazuko

 126. I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Great work!

  Here is my web-site :: daily skin care

 127. Excellent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your web site, how could i subscribe for
  a blog website? The account aided me a applicable deal.
  I were tiny bit acquainted of this your broadcast offered shiny transparent idea

  my blog :: personal cannabis seeds

 128. Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

  Also visit my web blog; skin cells

 129. Some genuinely nice stuff on this internet site, I enjoy it.

  Here is my web site :: https://amerikaturkleri.com/

 130. Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks
  of hard work due to no backup. Do you have any methods to protect against hackers?

  Take a look at my site – diet solution program

 131. Amazing! Its truly remarkable piece of writing, I have got
  much clear idea about from this article.

  Here is my blog post … bbs.yunweishidai.com

 132. You have made some decent points there. I looked on the internet to find out
  more about the issue and found most people will go along with your
  views on this web site.

  Here is my web-site – http://www.degess.com

 133. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such
  detailed about my problem. You are wonderful!

  Thanks!

  Feel free to surf to my website – audio options

 134. Very energetic blog, I enjoyed that a lot. Will there be a
  part 2?

  Feel free to visit my webpage: holiday weight loss

 135. I blog frequently and I genuinely appreciate your content.
  This great article has really peaked my interest. I am going to book mark
  your site and keep checking for new information about once a week.
  I subscribed to your Feed too.

  Also visit my blog post: skin care tip

 136. Hi to every single one, it’s in fact a good
  for me to visit this web site, it contains valuable Information.

  My web blog :: postpartum sex

 137. Aw, this was a really good post. Taking the time and actual effort to create a good article…
  but what can I say… I hesitate a lot and don’t seem to get anything done.

  Feel free to visit my blog post :: online income

 138. Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also create comment due to this
  good piece of writing.

  my web page … leaking water heater

 139. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that.

  And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let
  me rephrase that: Thank you for lunch!

  Look into my blog :: healthy eating plan

 140. I became honored to receive a call from my friend immediately he discovered the important ideas shared on your site.

  Going through your blog publication is a real brilliant experience.
  Thank you for thinking of readers at all like me,
  and I desire for you the best of success for a professional in this topic.

  Review my page; http://www.fotosombra.com.br/agenda/userinfo.php?uid=1487485

 141. Somebody necessarily assist to make critically
  articles I’d state. This is the first time I frequented your web page and
  thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish
  amazing. Wonderful job!

  my web page … http://www.comptine.biz/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=WymanDalene

 142. Every weekend i used how to make a man orgasm pay a
  visit this site, as i want enjoyment, as this this site conations in fact fastidious funny material
  too.

 143. Hello my family member! I want to say that this post is awesome, great
  written and include approximately all vital infos. I would like to see more posts like this .

  Feel free to surf to my website :: south beach diet

 144. Hello, Neat post. There is an issue together
  with your web site in web explorer, might test this? IE nonetheless is the market leader
  and a large section of other people will pass over your magnificent writing due to this problem.

  My site :: home based business

 145. Excellent site you have got here.. It’s hard to find
  excellent writing like yours these days. I seriously
  appreciate people like you! Take care!!

  My blog :: eczema remedies

 146. Good site! I truly love how it is easy on my eyes and the data
  are well written. I’m wondering how I might be notified when a new post
  has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick!

  Have a great day!

  Here is my website; Freda

 147. Quality content is the main to invite the people to pay a quick visit the site, that’s what this website is providing.

  Also visit my web-site … testosterone levels

 148. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point. You
  definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be
  giving us something informative to read?

  Feel free to visit my blog; lucid dreams

 149. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or
  weblog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Reading this information So i am glad to express that
  I’ve an incredibly just right uncanny feeling I found out exactly what I
  needed. I so much certainly will make certain to don’t put out of your mind this website
  and give it a glance regularly.

  Look at my homepage; best weight loss tips

 150. Thanks how to drive your man crazy sexually my father
  who told me concerning this website, this weblog is
  truly amazing.

 151. Having read this I thought it was really enlightening.
  I appreciate you finding the time and energy to put
  this informative article together. I once again find myself spending a
  significant amount of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worthwhile!

  Have a look at my web page … treat yeast infection

 152. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would
  never understand. It seems too complex and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of
  it!

  my web site; http://forum.vkmoravia.cz/viewtopic.php?id=31829

 153. Whoah this blog is great i really like studying your articles.
  Keep up the great work! You already know, a lot
  of individuals are looking around for this info, you could aid them greatly.

  Feel free to surf to my homepage – better sex in marriage

 154. Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but,
  I’d like to shoot you an email. I’ve got some ideas for your
  blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

  Here is my web page … meteoritegarden.com

 155. I savor, lead to I found just what I used to be taking a look for.

  You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye

  Here is my blog – goal setting and weight loss

 156. Because the admin of this web site is working, no
  hesitation very quickly it will be famous, due to its feature contents.

  Here is my webpage: quit smoking remedies

 157. Sweet web site, super design and style, really
  clean and utilise friendly.

  My blog – Kari

 158. I like this weblog very much, Its a rattling nice post
  to read and receive information.

  Here is my page … fat loss

 159. Hi there, constantly i used to check web site posts here early in the break of day,
  since i like to find out more and more.

  my page: healthy nutrition

 160. I believe this web site has got very excellent written articles
  content.

  Also visit my blog – http://www.comptine.biz/

 161. Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate
  your efforts and I will be waiting for your next post thanks once again.

  Here is my webpage: bbs.yunweishidai.com

 162. Wonderful beat ! I would like ways to boost libido apprentice while you amend your website,
  how can i subscribe for a blog web site? The account aided
  me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your
  broadcast offered bright clear concept

 163. Valuable info. Lucky me I discovered your website by chance, and I’m stunned why
  this twist of fate didn’t came about earlier!
  I bookmarked it.

  Feel free to visit my homepage :: great diet foods

 164. I the efforts you have put in this, appreciate it for all the great articles.

  Also visit my web blog :: quitting smoking

 165. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?

  Here is my blog … Ashton

 166. No matter if some one searches for his necessary thing, thus he/she wishes to be
  available that in detail, thus that thing is maintained over here.

  Look into my webpage eating plan

 167. This website was… how do you say it? Relevant!!

  Finally I’ve found something that helped me. Cheers!

  Here is my web page email marketing

 168. I wanted to thank you for this very good read!! I certainly enjoyed every little bit of
  it. I have you book marked to check out new things you
  post?

  Stop by my web-site … drug crime

 169. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this sort
  of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
  Studying this information So i am glad to convey that I have an incredibly good
  uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot no doubt will
  make sure to do not overlook this site and give it a glance regularly.

  Feel free to visit my site skin health

 170. I am glad to be one of several visitants on this outstanding web site (:
  , thank you for putting up.

  Also visit my webpage: psicura.it

 171. It’s an awesome piece of writing in favor of all the internet people; they
  will obtain benefit from it I am sure.

  Review my web site; http://www.fotosombra.com.br

 172. That is a great tip particularly to those
  fresh to the blogosphere. Short but very accurate info? Appreciate your sharing this one.
  A must read post!

  Also visit my webpage – hatched seeds require

 173. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard
  work due to no back up. Do you have any methods to
  prevent hackers?

  My site :: asmr videos

 174. If you desire to get much from this article then you have to
  apply these techniques to your won blog.

  My web site; care tips honey

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *