Home / Mr Hoàng Cảnh (page 4)

Mr Hoàng Cảnh

Xịt khử mùi có được mang lên máy bay không?

Mang chất bình xịt khử mùi lên máy bay Quý khách có thể mang theo  bình xịt khử mùi trong hành lý xách tay lên máy bay, với điều kiện trọng lượng tối đa mỗi vật dụng không quá 100 ml và các món đồ này phải được đặt trong …

Xem Blog