Home / Ngọc Nga Học Hay

Ngọc Nga Học Hay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 11: Changing Roles in Society – HocHay

Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 11 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-11-changing-roles-in-society-hoc-hay-79.html   Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 11 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit 11: Changing Roles in Society   Listen and Read Interviewer: We have invited some students from Oak …

Xem Blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – HocHay

Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 4 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-4-life-in-the-past-hoc-hay-42.html   Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 4 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past Listen and Read Father: This is a present for you, son. Nguyen: …

Xem Blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 9 Unit 1 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 1: Local Environment – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 1 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-1-local-environment-hoc-hay-39.html   Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 1 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit 1: Local …

Xem Blog

Các câu giao tiếp thường dùng khi thanh toán

Nguồn gốc của Black Friday Có lẽ bạn từng nghe đến những sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới, đặc biệt vào dịp cuối năm. Sau ngày lễ Độc Thân 11/11, sắp tới sẽ là ngày Black Friday – Ngày Thứ Sáu Đen Tối.  Black Friday có nguồn gốc …

Xem Blog